Aktualność

22
kwietnia 2013

Miasto Gdynia – działając w imieniu „Partnerstwa NORDA” – przekazało Ministerstwu Rozwoju Regionalnego – Operatorowi Programu Regionalnego: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – wniosek aplikacyjny projektu: „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”.

Partnerami projektu chcą być wszystkie (21) jednostki samorządu terytorialnego - uczestnicy Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, a także:  Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Morski w Gdyni, Liga Ochrony Przyrody, Oddział Miejski w Gdyni.

Projekt poparły też: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni,  Europejska Fundacja Wspierania Innowacyjności i Przedsiębiorczości,  Fundacja Gospodarcza,   Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej,  Morski Instytut Rybacki, Nadleśnictwo Gdańsk,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Towarzystwo Miłośników Gdyni, Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział Gdańsk,  Urząd Statystyczny w Gdańsku, Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A., Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie- Oddział Gdynia.

Przewiduje się, że projekcie uczestniczyć też będzie gmina Gniewino, która podjęła decyzję o przystąpieniu do Forum NORDA – jako jego 22 członek.

Głównym celem wniosku aplikacyjnego jest pozyskanie grantu z tzw. „funduszu norweskiego” na wszechstronne przygotowanie gmin Północnego Pomorza do efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych  na rozwój lokalny i regionalny. Rekomendowane są dwa kluczowe obszary współpracy: „Dolina Logistyczna” na terenie Gdyni, Kosakowa, Rumi, Redy, Wejherowa (miasto i wieś) oraz „Nadmorski Obszar Usługowy NORDA” – obejmujący wszystkie gminy nadmorskie położone w strefie od Gdyni po miasto Łeba (w tym  powiat lęborski). Całkowity koszt projektu (budżet) zamyka się w kwocie ok. 2,7 mln zł. Wkład finansowy partnerów nie przekracza 15% kwoty budżetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podejmie decyzję o ew. dofinansowaniu projektu „NORDA Północny Biegun Wzrostu” – w III kwartale br.