Aktualność

18
sierpnia 2014

Informujemy, iż najbliższe posiedzenie Zarządu Związku ZIT odbędzie się 8 września na godzinie 11:45 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkanie ma na celu m.in. omówienie uwag zgłoszonych do projektu Strategii ZIT i przyjęcie planu dalszych prac nad Strategią, a także przedstawienie stanu negocjacji projektów rekomendowanych do realizacji w formule ZIT.