Aktualność

22
sierpnia 2014

Zapraszamy na kolejną turę warsztatów konsultacyjnych Strategii Metropolii 2030. Podczas warsztatów przedstawiciele Instytutu Rozwoju i Polskiej Akademii Nauk zaprezentują pierwsze wyniki prac nad diagnozą obszaru metropolitalnego w poszczególnych obszarach poddanych analizie. Ich celem będzie również nadanie priorytetów poszczególnym wnioskom z badań w formie analizy SWOT, która zostanie przeprowadzona podczas spotkań.

Warsztaty odbędą się między 5 a 15 września w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce „do pobrania”.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września. W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Wojnicką-Sycz: e-mail: e.wojnicka-sycz@instytut-rozwoju.org, tel. 693 307 063.