Aktualność

25
września 2014

Pomorskie Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki już 3 października odbędą się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Poznamy zwycięzców konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego 2014 r.

To największe spotkanie przedstawicieli samorządów, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej w naszym regionie. Tegoroczne obchody odbywać się będą pod hasłem „Turystyka i rozwój społeczności”. Podczas uroczystych obchodów wręczone zostaną nagrody za szczególną działalność na rzecz promocji i rozwoju turystyki w województwie pomorskim m.in. nagrody honorowe marszałka Gryf Pomorski 2014 oraz nagrody i odznaczenia turystyczne.

Podczas uroczystej gali nagrodzeni zostaną inwestorzy, samorządy oraz osoby, które zasłużyły się w sposób szczególny dla rozwoju turystyki w naszym województwie w 2013 roku. Poznamy również zwycięzców konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego 2014.

- Regionalne organizacje turystyczne stanowią forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Tworzy się je w celu zapewnienia profesjonalnej promocji turystycznej regionu. Łącząc swe doświadczenia i interesy, zapewniają bardziej skuteczną i skoordynowaną promocję. Działając wspólnie, w tym przypadku wspólnie z innymi samorządami, podejmujemy nowe inicjatywy służące rozwojowi turystyki w regionie i w naszych miastach.

Warto przypomnieć, że Rada Programowa Gdańskich Targów Turystycznych przyznała w kwietniu br. miastu Wejherowo tytuł „najlepszej promocji turystyki województwa pomorskiego 2013” w konkursie „Bursztynowy Kompas”, w kategorii Inwestycja – nauka i kultura, za budowę Filharmonii Kaszubskiej.

- Takie spotkania są zawsze okazją do zapoznania się z aktualnymi działaniami podejmowanymi na rzecz rozwoju turystyki, jest to również wyjątkowe forum wymiany doświadczeń – mówi zastępca kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie Jacek Thiel, członek zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – W Wejherowie budujemy turystyczną markę miasta w oparciu o różne atrybuty. Jednym z nich jest ciekawa i różnorodna oferta kulturalna, która ma zachęcić osoby z zewnątrz do przyjazdu do Wejherowa.

Patronami Regionalnych Obchodów Dni Turystyki są: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa oraz Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.