Aktualność

07
października 2014

Zapraszamy na III spotkanie Komitetu Sterującego Strategii Rozwoju OM 2030, które odbędzie się w środę 8 października o godzinie 10:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w sali E.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów i będzie okazją do konsultacji projektu diagnozy ogólnej projektu. Podczas warsztatów przeprowadzona zostanie dyskusja nad propozycją wskazania głównych szans i wyzwań rozwojowych OM.