Aktualność

03
czerwca 2015

Radni Gdyni i Wejherowa podjęli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W ten sposób powstaje jedno, wspólne stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej metropolii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) powstał z połączenia GOMu i Metropolitalnego Forum NORDA, dzięki czemu zrzesza całą metropolię oficjalnie reprezentując ją wobec rządu i Komisji Europejskiej. Stowarzyszenie OMG-G-S będzie pełnić funkcję Związku ZIT i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

W strukturach Obszaru Metropolitalnego działającego od 2011 r. współpracuje ze sobą 50 samorządów. Ideą ich współpracy jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk podnoszących jakość życia mieszkańców. Prezes Zarządu OMG-G-S, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zauważa, że zaistniałe zmiany są początkiem nowej perspektywy.

– Po wielu latach rozmów, nie raz trudnych negocjacji udało się nakłonić władze Gdyni do wspólnego działania w ramach jednej metropolii- mówi Paweł Adamowicz. -  Jest to dla mnie bardzo radosny dzień, bo w końcu kompromis został osiągnięty i od teraz może być w pełni wykorzystywana siła grupy, tak bliskich sobie samorządów.

Swoje zadowolenie i wolę współpracy wyrażają prezydenci Gdyni i Wejherowa:

- Dzięki otwartości na nasze argumenty, zniknęły przeszkody, które wcześniej blokowały porozumienie – twierdzi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Rozpoczynamy nowy etap samorządowej kooperacji. Wspólnie wypracowane wizje staną się podstawą harmonijnego rozwoju. Współpraca ta jest wielkim wyzwaniem, ale też ogromną szansą na uruchomienie potencjału Metropolii – dodaje.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa komentuje: 

- Najważniejsze jest to, że wszyscy dążymy do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jakim jest pozyskanie funduszy unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Krzysztof Hildebrandt. - Aby samorządy mogły realizować różnego rodzaju zadania w ramach środków unijnych, konieczne było utworzenie stowarzyszenia reprezentującego interesy całej Metropolii. Potencjał poszczególnych samorządów w naszym województwie przysłuży się z pewnością wszystkim miastom i mieszkańcom zrzeszonym w „Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot”.