Aktualność

24
czerwca 2015

W związku z ogłoszeniem przetargu na Opracowanie Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowanie i częściową realizację Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną, oraz utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną w ramach projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu, udostępnia się projekty dokumentów strategicznych:

  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju OF Dolina Logistyczna,
  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju OF Nadmorski Obszar Usługowy NORDA.

Strategie dostępne są na stronie Dokumenty