Aktualność

15
stycznia 2018

Apokalipsę św. Jana po kaszubsku będzie można usłyszeć 29 stycznia br. w Wejherowskiej Kolegiacie o godz. 17. Jest to już 15. widowisko artystyczno-religijne z cyklu Modlitwy Katedr Polskich.

Pierwsza prezentacja Verba Sacra miała miejsce 23 stycznia 2000 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, a wejherowska Verba Sacra z prezentacją przekładu kaszubskiego Biblii organizowana jest od 2004 r. Przekładu poszczególnych ksiąg Biblii bezpośrednio z języka hebrajskiego na język kaszubski dokonał o. prof. dr. hab. Adam Ryszard Sikora i nieżyjący językoznawca prof. Jerzy Treder.

W ciągu minionych lat prezentowana była już Ewangelia Dzieciństwa, słuchaliśmy Księgi Psalmów, zapoznaliśmy się z tradycyjnym chrześcijaństwem zapisanym w Księdze Rodzaju, poznaliśmy dzieje Józefa Egipskiego i Księgi Wyjścia. W tym roku w przekładzie kaszubskim oraz po hebrajsku usłyszymy Apokalipsę św. Jana. Od początku w to wydarzenia zaangażowana jest aktorka Danuta Stenka pochodząca z Kaszub, która w dowód uznania za propagowanie języka i kultury kaszubskiej oraz promocję Wejherowa została uhonorowana przez Radę Miasta najwyższym odznaczeniem – statuetką Jakuba Wejhera.

Reżyserem widowiska jest Przemysław Basiński, muzykę przygotował Cezary Paciorek, a korekty językowej tekstu dokonała Danuta Pioch.

fot. Miasto Wejherowo