Aktualność

21
stycznia 2018

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek został nagrodzony Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za dokonania na rzecz rozwoju Gdyni i działania na rzecz polepszania warunków życia mieszkańców. Nagrodę przyznały śląskie i opolskie środowiska gospodarcze. 

W trakcie uroczystej gali Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach uhonorowała ludzi polityki, nauki, kultury, kościoła i gospodarki, którzy przez swoją działalność wnieśli nieprzeciętny wkład w rozwój regionu i kraju. Wśród laureatów poprzednich edycji jest m.in. sekretarz generalny NATO Javier Solana oraz profesor Zbigniew Brzeziński. 

Nagrodę prezydentowi Szczurkowi wręczyli: były premier Jerzy Buzek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezes Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik.

Wojciech Szczurek Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymał za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni, wieloletnią modernizację miejskiej infrastruktury ukierunkowaną na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz za promocję Gdyni i jej potencjału w kraju i poza granicami. Doceniono również skuteczne zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez World Council on City Data, który potwierdza aspiracje Gdyni do bycia jednym z liderów koncepcji Smart City na świecie, a także wzorową działalność na korzyść całej samorządności.

 

- Ta nagroda to ogromna satysfakcja i potwierdzenie słuszności podejmowanych działań i decyzji. Przez lata udaje nam się utrzymywać poziom zadowolenia gdynian na wysokim poziomie. Dbamy o młodych ludzi i ich edukację,  bogatą ofertę kulturalną i sportową, tworzenie nowoczesnego systemu pomocy społecznej, kreowanie przedsiębiorczości i stwarzanie dobrych warunków dla biznesu. Gdynia ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w kraju. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce oraz w tej części Europy, które otrzymało certyfikat ISO 37120, zarezerwowany dla miast inteligentnych. Dla mnie to duża satysfakcja, a z drugiej strony motywacja do dalszych działań pozwalających budować zaufanie do miasta - powiedział Wojciech Szczurek prezydent Gdyni.