Aktualność

16
kwietnia 2018

300 gospodarstw domowych z siedmiu dzielnic Gdyni brało udział w programie pilotażowym ograniczającym zużycie energii elektrycznej - Energa Living Lab. Przez prawie dwa lata rodziny z Gdyni testowały innowacyjne rozwiązania, które pomagają w kontroli bieżącego zużycia energii elektrycznej.

Uczestnikom programu udało się zredukować zużycie energii elektrycznej o około 104 MWh, ograniczyć emisję CO2 łącznie o 124 tony.Zawartość strony Do Energa Living Lab zaproszono 300 gospodarstw domowych z 7 dzielnic Gdyni (Chwarzno, Redłowo, Wielki Kack, Dąbrowę, Witomino, Śródmieście i Karwiny). Projekt podzielony był na dwie edycje, trwające od początku kwietnia 2015 roku do końca stycznia 2018 roku. W gospodarstwach biorących udział w projekcie wdrożono produkty i narzędzia pozwalające monitorować zużycie energii elektrycznej. Autorem tych rozwiązań była spółka Enspirion należąca do Grupy Energa. 

 

Przez dwa lata rodziny testowały w praktyce działanie narzędzi i produktów zmniejszających zużycie prądu. W pierwszej edycji rodziny korzystały z wielostrefowych programów cenowych, uwzględniających różne stawki za energię w ciągu doby oraz dostawały raporty z informacją o aktualnym zużyciu energii. Dodatkowo uczestnicy programu otrzymali system Inteligentnej Sieci Domowej (ISD), który pozwalał na nadzór i sterowanie urządzeniami elektrycznymi. Mogli np. wyłączyć światło w dowolnym pomieszczeniu z poziomu tabletu czy smartfonu, przebywając z dala od domu.

 

W drugiej edycji programu uczestnicy dodatkowo rywalizowali pomiędzy sobą o to, kto więcej zaoszczędzi prądu. Specjalnie do tego celu użytkownicy korzystali z aplikacji na tablet, która pozwalała na łatwiejsze zarządzanie zużywanym prądem. Aplikacja pokazywała pobór energii z dokładnością do 5 minut. 43 gospodarstwa biorące udział w drugiej edycji zostały podzielone na 3 drużyny - Faraday, Tesla i Edison. Monitorowały statystyki oraz ustawiały cele oszczędnościowe na kolejne 2 tygodnie, czyli tzw. rundy. Indywidualne wyniki każdej z rodzin sumowały się na wyniki zespołu, do którego należał gracz.Za realizację celów gracze otrzymywali punkty, które wymieniali na nagrody. Projekt spowodował, że przeciętne gospodarstwo domowe zredukowało swoje zużycie średnio o 4,3%, a jego uczestnicy byli cechowali się bardzo wysokim poziomem świadomości energetycznej i ekologicznej.