Aktualność

18
maja 2018

Współczesne trendy w zarządzaniu administracją, zmiany legislacyjne oraz aktualne wyzwania rynkowe były głównymi tematami III Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w Gdyni.  

Kongres rozpoczął się 14 maja i liczył 250 uczestników – sekretarzy, samorządów z całej Polski, ekspertów i gości zagranicznych. Pierwszego dnia uczestnicy kongresu skupili się na temacie zarządzania w administracji.  Rozmawiali m.in. o kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Celem kongresu jest integracja środowiska i omówienie aktualnych wyzwań i strategii, które pojawiają się w codziennej działalności samorządu oraz bieżącego prawodawstwa. Daje on również możliwość wymiany wiedzy.

– To szczególna okazja do tego, aby przede wszystkim dzielić się doświadczeniem. To ważna cecha samorządu. Realizując wiele zadań, w tym samym czasie w wielu miejscach w kraju, zdobywamy doświadczenie i dzielenie się nim jest wielkim kapitałem. My będziemy opowiadać o własnej perspektywie, ale też z przyjemnością przysłuchiwać się innym – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

 

Drugi dzień kongresu poświęcony był aktualnym wyzwaniom w zarządzaniu w administracji. Uczestnicy rozmawiali m.in. o cyfryzacji, partnerstwie publiczno-prywatnym, dostępie do informacji publicznej w kontekście RODO czy prawa pracy.

 

Organizatorem III Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego był gdański oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.