Aktualność

28
maja 2018

Gdynia została członkiem prestiżowej organizacji Docomomo International, zajmującej się m.in. promocją i ochroną architektury modernistycznej. Gdynia jest jedynym polskim miastem przyjętym w poczet członków. 

Certyfikat potwierdzający przyjęcie miasta organizacji Docomomo wręczył João Belo Rodeia, przedstawiciel DOCOMOMO International, podczas konferencji międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”, która odbyła się 24-26 maja br. 

- Nasze dotychczasowe wysiłki dotyczące dokumentacji i konserwacji obiektów modernistycznych zostały dostrzeżone. Z jednej strony jest to docenienie, a z drugiej zobowiązanie, żeby się z tych podejmowanych przez nas zadań jeszcze lepiej się wywiązywać – mówił Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. 

- DOCOMOMO jest światową siecią łączącą ludzi i organizacje skupione wokół bogactwa modernistycznej architektury. Jesteśmy jedną z większych organizacji działających na polu ochrony zabytków oraz na polu szeroko rozumianej kultury związanej z architekturą. Dzięki rosnącej społecznej świadomości istoty modernistycznego dziedzictwa architektonicznego możemy działać globalnie — mówi João Belo Rodeia, przedstawiciel DOCOMOMO International.

DOCOMOMO to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie tworzenia dokumentacji i badań naukowych na temat modernizmu w architekturze, a także rozpowszechnianie wśród opinii publicznej informacji na temat jego znaczenia kulturowego. DOCOMOMO zostało założone w 1988 w Eindhoven. W 2002 roku centrala organizacji została przeniesiona do Paryża.