Aktualność

31
stycznia 2019

Trzy Listy Św. Jana w przekładzie kaszubskim odczytała, podczas XVI edycji projektu Verba Sacra w Wejherowie, aktorka Danuta Stenka.  Słuchacze tego widowiska słowno-muzycznego co roku wypełniają po brzegi wejherowską kolegiatę. Oprawę muzyczną w tym roku zapewnili trójmiejscy muzycy oraz Chór Cantores Veiherovienses.

Już po raz szesnasty słowa Pisma Świętego przetłumaczone na język kaszubski rozbrzmiewają w wejherowskiej świątyni. W tym roku odczytane zostały trzy listy św. Jana. Rolę lektorki niezmiennie organizatorzy powierzają Danucie Stence, aktorce wywodzącej się z Kaszub, która zawsze podkreśla swój silny związek emocjonalny z regionem. W tegorocznej publikacji poświęconej temu wydarzeniu, zamieszczony został własnoręcznie przepisany przez Danutę Stenkę tegoroczny tekst prezentacji. Aktorka przyznała, że pisała po kaszubsku po raz pierwszy. 

 

Tłumaczenia trzech Listów św. Jana dokonał z języka greckiego na kaszubski o. prof. dr. hab. Adam Sikora. W zeszłym roku uczestnicy Verba Sacra wysłuchali tekstu Apokalipsy św. Jana Apostoła, dlatego w tym roku odczytano jego trzy listy.  

- Listy św. Jana Apostoła pozwalają nam spotkać się z żywymi problemami Kościoła I wieku oraz z samą osobą Apostoła, wprowadzającego adresatów ówczesnych i wiernych każdego wieku w głębię duchowości chrześcijańskiej. Ostatni żyjący wówczas Apostoł Chrystusa, z całą mocą i autorytetem naocznego świadka przekazuje nam orędzie o tym, co było na początku… -  wyjaśnił w swoim wystąpieniu o. Sikora. 

Reżyserem widowiska był Przemysław Basiński. Czytaniu Biblii towarzyszyła piękna oprawa muzyczna, którą przygotował i skomponował Cezary Paciorek, a towarzyszyli mu: chór Cantores Veiherovienses pod kier. Tomasza Chyły.

Verba Sacra to projekt interdyscyplinarny artystyczno-naukowo-religijny, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Realizację rozpoczęto w styczniu 2000 roku w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu w formie cyklu dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. Wejherowska edycja wydarzenia ma wyjątkowy charakter, ponieważ od samego początku tj. od 2003 r. fragmenty Pisma św. tłumaczone są bezpośrednio na język kaszubski.