Aktualność

16
lutego 2019

Przewodnik przyrodniczy „Kaszuby Północne na cztery pory roku” wydany przez Stowarzyszenia Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Róża Regionów w kategorii folderów.  

 

Konkurs Róża Regionów organizowany przez Wiadomości Turystyczne nagradza wydawnictwa promujące miasta, regiony i produkty turystyczne. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów promujących polskie produkty turystyczne, a przez to wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego. Co roku najlepsze foldery, aplikacje mobilne i projekty specjalne dedykowane miastom, gminom i regionom wybiera kapituła konkursu złożona z ekspertów turystyki, mediów i grafiki. W tym roku na konkurs wpłynęło 130 prac, a  spośród nadesłanych projektów kapituła nagrodziła 11 najlepszych. Wśród nich był również folder „Kaszuby Północne na cztery pory roku”. 

 

- Cieszymy się, że nasz projekt i Kaszuby Północne zauważono i doceniono w Polsce. Mieliśmy przekonanie, że robimy coś absolutnie wyjątkowego i szanowne jury rzeczywiście to potwierdza. Dziękujemy za tak pochlebną ocenę oraz dziękujemy wszystkim naszym członkom i samorządom, które nas wspierają w działaniach – mówiła prezes Stowarzyszenia, Marta Balicka, podczas gali Róży Regionów.

 

Przewodnik „Kaszuby Północne na cztery pory roku” oceniało jury w zakresie grafiki, redakcji i stylu przekazu językowego, komunikacji z turystą, oceny konsumenckiej oraz marketingu internetowego.

Nagrody odebrali również: Podlaskie.travel, Urząd Miasta Skierniewice, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Gliwicach, Małopolska Organizacja Turystyczna, Urząd Miasta Hajnówka, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Urząd Miasta Krakowa.

Serdecznie gratulujemy!