Aktualność

15
listopada 2021

Gdynia została wyróżniona w konkursie „Samorząd przyjazny energii” za wysoką świadomość ekologiczną i tworzenie rozwiązań wspierających rozwój wytwarzania energii odnawialnej.

 

Konkurs organizowany jest od siedmiu lat przez PTPiREE, przy współudziale spółek dystrybucyjnych. Nagradza jednostki samorządu terytorialnego za realizację projektów związanych m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

W tej edycji zostały nagrodzone kolejne samorządy, które poprzez aktywność w obszarze inwestycji energetycznych wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałają powstawaniu smogu, czy też przyczyniają się do rozwoju elektromobilności.

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty

w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. Tegorocznymi laureatami zostali:

• Gmina Przywidz – obszar działania Energa Operator,

• Miasto Luboń – obszar działania Enea Operator,

• Miasto Radzyń Podlaski – obszar działania PGE Dystrybucja,

• Gmina Radziechowy-Wieprz – obszar działania Tauron Dystrybucja,

• Gmina Siekierczyn – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Dodatkowe wyróżnienie oraz grant inwestycyjny o wartości 10 tys. zł otrzymało Miasto Gdynia, za tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju elektromobilności na terenie gminy i dobrą współpracę z Energą-Operatorem w zakresie realizacji budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Doceniona została również wszechstronność wdrażanych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy.

Gminę Przywidz nagrodzono m.in. za wysoką świadomość ekologiczną i energetyczną oraz tworzenie rozwiązań wspierających rozwój wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnej. Na szczególną uwagę zasłużył również udział w projekcie SERENE

i współpraca z Energą Operatorem przy jego realizacji. Doceniona została również aktywność na polu elektromobilności i tworzenie miejsc pod punkty ładownia samochodów elektrycznych.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z operatorami sieci elektroenergetycznych: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.