Aktualność

09
lutego 2022

W miejscu starych zakładów drzewnych w Wejherowie powstało nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz miejsce gospodarki odpadami – EkoFabryka. Tutaj mieszkańcy będą mogli pogłębiać swoją wiedzę z zakresu powtórnego wykorzystania odpadów i życia zgodnego z zasadą „zero waste”.

 

Oficjalne otwarcie EkoFabryki nastąpiło pod koniec 2021 roku. Fundusze na stworzenie tego miejsca Zakład Usług Komunalnych pozyskał ze środków unijnych. Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 26,5 mln zł (brutto), z czego ponad 13,4 mln zł pochodziło ze środków europejskich.

 

- Projekt wejherowskiego Zakładu Usług Komunalnych był bardzo ambitny i już na etapie realizacji wzorcowy – powiedział podczas otwarcia Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Ten obiekt jest mostem między czasami przeszłymi, a tym co przed nami, jest odpowiedzią na to, co przed nami. Gospodarka odpadami jest działalnością wymagającą. Często przytaczane jest powiedzenie: co najbardziej lubią odpady? Odpady lubią porządek. Ten obiekt, jestem o tym przekonany, będzie realizował zadania trudne, dotyczące recyklingu i upcyklingu.

 

Na terenie EkoFabryki znajduje się m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), strefa recyklingu gruzu, myjnia do pojemników i pojazdów, a w budynku zaadaptowanym w hali dawnej fabryki drzewnej – biblioteka z odzysku, skład rzeczy używanych, strefa recyklingu i upcyklingu, warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. Częścią projektu były powstałe w 2021 r. na terenie Wejherowa podziemne gniazda - punkty zbiórki odpadów.

 

- EkoFabryka jest dopełnieniem istniejącego gminnego systemu gospodarki odpadami, aby spełniał on wymogi, wynikające z obowiązujących dyrektyw unijnych czyli właściwego gospodarowania odpadami dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa – Założeniem powstającej EkoFabryki było to, aby większą część odpadów przywrócić do powtórnego życia. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni i skorzystają tej oferty EkoFabryki. Liczymy, że edukacja prowadzona w tym obiekcie, a realizowana poprzez warsztaty, spotkania i konferencje, da wymierne efekty tzn. spowoduje, że odpadów, które znajdą się na składowisku będzie znacznie mniej.

 

Pomysł powstania EkoFabryki narodził się w 2015 r., a już w 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Również jego powstanie zgodne jest z ideą powtórnego wykorzystania surowców i przedmiotów. Eko Fabryka wykorzystuje budynek, w którym wcześniej znajdowały się zakłady drzewne.

 

- EkoFabryka powstała w miejscu starego, zabytkowego, ale pozostającego w ruinie budynku, który został całkowicie odnowiony i przywrócony do ponownej świetności – mówi Roman Czerwiński, prezes ZUK. - Niektóre cegły fabryki pochodzą z czasów tartaku, jak również udało się odnowić i zabezpieczyć niektóre drewniane krokwie. Reszta to współczesne rozwiązania. EkoFabryka to miejsce, w którym znajduje się składownia niepotrzebnych rzeczy, których ludzie już nie potrzebują, a które można przywrócić do użytkowania. Udowodnimy, że nie wszystko jest odpadem. My to naprawimy lub przerobimy. W EkoFabryce będzie znajdował się PSZOK, czyli przeniesiony z ul. Obrońców Helu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, będziemy prowadzić recykling gruzu, będziemy mieli możliwość recyklingu i upcyklingu. A poprzez prowadzenie centrum edukacyjnego, będziemy chcieli zwiększyć świadomość mieszkańców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, sposobów segregacji odpadów i procesów odzysku odpadów.

 

Małgorzata Henning, kierownik EkoFabryki dodaje, że w obiekcie znajdują się także warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, biblioteka z odzysku, ścieżka edukacyjna dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty „Zrób to sam”. Organizowane będą konferencje i szkolenia oraz spotkania o tematyce ekologicznej.