Aktualność

27
lutego 2022

Będzie bezkolizyjne skrzyżowanie z tunelem pod drogą krajową nr 6 w Wejherowie. To dzięki pozyskanym środkom na dalszą rozbudowę węzła ZRYW na Śmiechowie w wysokości 18,8 mln zł.

 

Węzeł ZRYW to bardzo duża inwestycja drogowa realizowana przez miasto etapami. Teraz dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowany zostanie kolejny etap wyczekiwany przez mieszkańców dot. bezkolizyjnego skrzyżowania pod drogą nr 6. Węzł ZRYW ma zapewnić bezkolizyjne połączenie południowych dzielnic miasta z północnymi. Miasto zrealizowało już północną część węzła dot. nowego połączenia drogowego do ulic Necla-Gryfa Pomorskiego po północnej stronie drogi krajowej nr 6 oraz przygotowało dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na resztę zadania drogowego. Inwestycja pochłonęła 28 mln zł. Miasto na realizację kolejnego etapu węzła zarezerwowało w swoim budżecie 17 mln zł.

 

- O te środki zabiegałem przez długi czas i cieszę się dokończymy inwestycję oczekiwaną przez wejherowian, gdyż dla nich to robimy – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Dziękuję za wsparcie wejherowskim radnym i mieszkańcom, którzy zorganizowali akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE i wszystkim, którzy w ramach tej akcji poparli petycję do rządu. To bardzo wzmocniło głos Wejherowa w staraniach o środki. To dobry przykład tego, jak wspólnie zmieniamy Wejherowo.

 

– Teraz, po otrzymaniu dotacji, rozpoczniemy przygotowania i procedury przetargowe do zawarcia umowy z wykonawcą bezkolizyjnego skrzyżowania z tunelem pod drogą krajową nr 6. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe pod koniec bieżącego roku. Natomiast Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się wykonać tunel pod torami w ramach porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez Prezydenta Wejherowa w lipcu 2017 r. - mówiła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwoju