Aktualność

23
kwietnia 2022

Ogrody deszczowe, miejsca do wypoczynku oraz nowe chodniki i oświetlenie zyskają mieszkańcy Wejherowa. Miasto rewitalizuje kolejny obszar w Śródmieściu, pomiędzy ulicą Strzelecką a Kalwaryjską. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną.

 

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga wewnętrzna, wykonane zostaną nowe chodniki, oświetlenie miejskie, przebudowane zostaną sieci podziemne w tym kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Przewidziano tam także miejsca postojowe, plac z ławeczkami przy jednym z budynków mieszkalnych oraz montaż urządzeń małej architektury. Zaplanowano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

 

- Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji będzie rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ ten teren jest obecnie często zalewany wodami opadowymi – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Wybudowane zostaną także ogródki deszczowe, aby zwiększyć retencję wód opadowych na terenie objętym inwestycją. Nadmiary wód opadowych będą gromadzone w podziemnym, szczelnym zbiorniku retencyjnym, a następnie przepompowywane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej.

Ogrody deszczowe, które powstaną na tym terenie, poprzez swoją konstrukcję i nasadzenia specjalnie dobranych różnych gatunków roślin, będą przechwytywać wodę z terenu, by ją gromadzić, infiltrować i oczyszczać.

 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa i kolejne inwestycje są dla niego jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście.

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa niesie za sobą konkretne korzyści dla mieszkańców tego rejonu, jej efekty widać już w wielu miejscach - podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Dzięki unijnym środkom udaje się realizować kolejne inwestycje. Zagospodarowanie łącznika Kalwaryjska-Strzelecka, będzie kolejną przestrzenią publiczną w mieście, która zostanie uporządkowana i zyska zupełnie nowe oblicze.

Koszt tej inwestycji to ok. 1,3 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2022 roku.